Holckenhavn Slot

Info

Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

Lidt udenfor Nyborg by i retning mod Svendborg, ligger Holckenhavn Slot. Har kan du alle hverdage fra kl. 9-16 besøge den store og smukke park. Der er gratis adgang.

  • Holckenhavn Slot

Adresse: Holckenhavn 1, 5800 Nyborg